Solidarno preduzetništvo

Mi smo socijalno preduzeće koje je razvilo nekoliko jedinstvenih proizvodnih linija. U okviru proizvodnje vršimo obuku i zapošljavamo osobe sa invaliditetom. Želimo da doprinesemo njihovoj ekonomskoj samostalnosti, sa vizijom da će prihod obezbediti svakome od njih kvalitetan život i sigurnu budućnost.

Naše socijalno preduzeće takođe zadovoljava potrebe naših korisnika za dodatnim učenjem i osnaživanjem, za osvajanjem proizvodnje koja ima tržište, znači isplativa je, potrebu za inovacijama koje unapređuju kvalitet života u našoj zajednici.

Solidarno preduzetništvo ili “Ekonomija sa dušom” je način poslovanja koji stavlja društvenu korist iznad profita. Ovaj način poslovanja je veoma zastupljen u Evropi i svetu, time se rešavaju problemi lokalnih zajednica i zadovoljavaju potrebe određenih društvenih grupa.