Fondacija

Osnivanje fondacije u okviru projekta “Posle nas” je ideja koja se razvija i okuplja roditelje i profesionalce izvan našeg udruženja i odnosi se na stvaranje pretpostavki za sigurnu budućnost i kvalitetan život osoba o kojima naše udruženje sada brine.. U našoj zemlji ne postoji izbor modela zbrinjavanja osoba sa invaliditetom, posebno osoba sa teškoćama u razvoju. Ono što je sada dostupno su domovi sa velikim brojem korisnika i u najavi je stanovanje uz podršku, kao model koji još uvek nije zaživeo.

Mi se ne slažemo da naša deca posle nas, završe u nekoj od ustanova i zato želimo da formiranjem fondacije konstituišemo pravno lice koje bi po kriterijumima postavljenim od nas roditelja, nastavilo da vodi brigu i obezbedjuje sve potrebne usluge u zajednici koje bi garantovale svrsishodan i kvalitetan život osoba sa invaliditetom. Takodje, sva dobit od proizvodnje u udruženju ‘’Naša kuća’’ i našem solidarnom preduzeću odlaziće u zajednički fondacijski fond. Ideja je da Fondacija bude nezavisna, da može da aplicira za projekte i da obezbedjuje dodatna sredstva kako bi mogla da održi visok standard svojih štićenika.