Naša Kuća

Pružamo podršku osobama ometenim u razvoju i
njihovim porodicama

“Ekonomija sa dušom”

Biznis ideje koje stavljaju društvenu korist iznad profita. Način poslovanja koji je u Evropi i svetu u ekspanziji.

Solidarno preduzetništvo
Centar za podršku

Centar za podršku

Naši programi podrške
Socijalno preduzetništvo

Solidarno preduzetništvo

Naši proizvodi
Fondacija

Fondacija

Naša fondacija

O nama ukratko

  • Individualni pristup u radu sa korisnicima uz poštovanje njihovih prava, posebno prava na izbor

  • Radno osposobljavanje i zapošljavanje u okviru socijalnog preduzeća i kampanja za uvođenje posebnog vida zapošljavanja- zapošljavanje uz podršku

  • Aktivan zivot u zajednici i kompleksan pristup u obezbeđivanju sigurne budućnosti

nasa-kuca-obezbedjivanje-uslova

Obezbeđivanje uslova

Obavezujemo se da svakoj osobi koja nam se obrati obezbedimo uslove za lični razvoj i doprinos razvoju zajednice u kojoj žive.

Centar za podršku

OBLASTI DELOVANJA

Aktivno zagovaramo ideju afirmacije, društvene inkluzije, ekonomsko i socijalno osnaživanje, prevenciju diskriminacije i poštovanje ljudskih i građanskih prava ometenih u razvoju.

O nama

STVARANJE STIMULATIVNOG OKRUŽENJA

Okupljamo mlade osobe ometene u razvoju, kao i njihove roditelje, sa ciljem prevazilaženja izolacije kao posledice višestruke diskriminacije i nedostatka servisa podrške u zemlji Srbiji.

Centar za podršku

NAŠA SLATKA LINIJA

U saradnji sa firmom Puratos i brojnim donatorima, razvili smo slatku liniju kuhinje na točkovima

Trajnu podršku smo dobili i od kompanije Van Drunen Farms. Na tržište smo plasirali dva proizvoda: čoko-šljivu i čoko-malinu.

Kuhinja na točkovima

Organi upravljanja Naše kuće

Najviši organ upravljanja Naše kuće jeste Skupština koja se saziva najmanje jednom godišnje, a ponekad i češće, radi donošenja planova rada i smernica za naredni period i usvajanja izveštaja rada za protekli.

Radom udruženja, potpuno volonterski i krajnje posvećeno, koordinira predsednica Anica Spasov, koja je i sama majka osobe ometene u razvoju. 

Pogledajte čime se sve bavimo:

SLATKA LINIJA

RUČNO PRAVLJENI PAPIR

Hidroponska bašta

HIDROPONSKA BAŠTA

KUHINJA NA TOČKOVIMA