Eko ambalaža

Proizvodimo kartonsku ambalažu za firme koje se bave keteringom i za sve ostale kojima je potrebna bilo koja vrsta ambalaže već skoro deset godina i do sada smo uspostavili saradnju sa više od 25 kompanija koje se snabdevaju našom ambalažom. Na tržištu smo prepoznati po “gajbama za ketering”.Procesom proizvodnje smo sasvim ovladali, tako da na dve mašine naši korisnici samostalno rade. Povezali smo našu proizvodnju kartona sa proizvodnjom ambalaže.